09144068417
توضیحات کوتاه در مورد شرکت
صفحه اصلی » پروژه ها » بهسازي آزاد راه تهران – قم قطعات ۲ الف ، ۲ ب و ۲ جديد
بهسازي آزاد راه تهران – قم قطعات ۲ الف ، ۲ ب و ۲ جديد
ارسال شده در ۹۵/۰۳/۰۷

بهسازي آزاد راه تهران قم به طول ۶۸ كيلومتر و به عرض تمام شده ۳۳ متر از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ انجام گرفت . اين آزاد راه از حيث موقعيت اهميت فراوان و جايگاه ويژه اي دارد .

بازيافت سرد آسفالت با كف قير و سيمان
به ضخامت ۲۵ سانتيمتر
۱٫۲۰۰٫۰۰۰ متر مربع
آسفالت گرم شامل بيندر و توپكا ۷۸۰٫۰۰۰ تن
روسازي بتني ۱۵٫۰۰۰ متر مکعب
تعداد پل ۱۴۶ دستگاه

موقعيت جغرافيايي ايران – استان تهران و قم
كارفرما وزارت راه و ترابري
مهندسين مشاور هراز راه